CnCard
בהסתמך על מרכז CNCard, מוקד החירום של מד"ן לניהול אירועים עם נפגעים, יונפק כרטיס ו/או כל אביזר אחר בו תהיה הפניה של נושא הכרטיס ו/או האביזר לטלפון חינם ובבקשה לפנות לטלפון זה במידה ויתרחש לו ארוע בו הוא לא יהיה מסוגל לתפקד.
הכרטיס ו/או האביזר מהווים למעשה כדסקית האישית האזרחית והם יוכלו לסייע רבות בטיפול במצב המשברי בדרך שתקצר תהליכים, תסייע לצוותים המטפלים ועוד.

למה שירות עדכון משפחות נחוץ?
  • לשם שליטה ומידע על המתרחש עם היקיר, בן המשפחה.
  • המצאות כתובת מידית בזמן ארוע קשה לשם התערבות ופעולה בהתאם להנחיות המנוי.
  • מתן סיוע ועזרה ליקיר שאין באפשרותו לסייע בעצמו.
  • נאמנות למידע ולהנחיות אותם השאיר המנוי בידי מד"ן.
חברת מד"ן סי.אן.סי בע"מ, תאפשר ללקוחותיה רכישת מנוי עבור שירותים שונים, כאשר המטרה היא לאפשר למנויים לקבל סיוע מהמומחים של חברת מד"ן סי.אן.סי בע"מ, ולאפשר התמודדות טובה יותר, בקרות אירוע עם נפגעים. מנויי השירות, יוכלו להבטיח לעצמם, קבלת שירות וליווי אנשי מקצוע, בהתאם לשירות אותו יבחרו לרכוש.

מנויי השירות יוכלו לרכוש מנוי לשירותים שונים – בסיסיים ומשלימים. עבור השירותים הנרכשים ישלמו הלקוחות סכום חודשי קבוע.

המנויים יבצעו, דרך ממשק ייעודי אינטרנטי, רישום לשירות/ חבילת שירותים.
לאחר הרישום לשירות, יוכלו המנויים לנהל את הפרטים הרלוונטיים עבור השירות/ חבילת שירותים הנרכשת.
 
בקרות אירוע פגיעה, חס וחלילה, ינוהל האירוע, במרכז CNCard, נציגי המרכז, ייספקו את השירות הנרכש, ויטפלו על-פי הצורך במנוי או בקרובים למנוי, בהתאם להגדרה שהגדיר הלקוח בעת רכישת המנוי לשירות.
מנויי השירות, יכולים להירשם באופן פרטי (לדוגמא אוכלוסיית המטיילים אחרי צבא/ אוכלוסיות בעלות סיכון רפואי, וכו')  או כחלק מקולקטיב אליו הם משתייכים (חברות תעופה, בתי דיור מוגן, לקוחות חברת ביטוח, עובדי חברה, וכו').

קהל היעד של האתר הינו, כל אדם מגיל 18 ומעלה, המעוניין להבטיח כי בקרות אירוע פגיעה, הוא/הקרובים לו יטופלו בצורה שהוא יגדיר מראש, ויקבלו סיוע מהמומחים של מרכז CNCard.
iMoon פיתוח תוכנה